โต๊ะจีน : อาหารเพื่อสิริมงคล

          โดยทั่วไปอาหารทุกจานที่เสิร์ฟบนโต๊ะจีนจะมีความหมายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนอาหาร (ไม่รวมของหวาน) 8 อย่าง ก็มีความหมายซ่อนอยู่ เนื่องจากคำว่า "แปด" ในภาษาจีนออกเสียงคล้ายกับคำว่า "โชคดี" นอกจากนี้ในงานแต่งงานนั้นก็มักจะคุ้นตากับสัญลักษณ์ "มังกรและหงส์" โดยมังกรก็เป็นสัญลักษณ์แทนบทบาทของผู้ชาย ส่วนหงส์ก็จะเป็นสัญลักษณ์แทนบทบาทของผู้หญิง สำหรับรายการอาหารทั้ง 8 อย่างที่นิยมในโต๊ะจีนมีความหมายดังต่อไปนี้ 
          "กุ้ง" เปรียบดั่งมังกร ส่วน "ไก่" เปรียบดั่งหงส์ ตามหลักแห่งความสมดุลแล้ว โต๊ะจีนงานวิวาห์จึงควรมีทั้งกุ้งและไก่ อันแสดงถึงความสมดุลของความสัมพันธ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
          "ซุปหูฉลาม" ซุปช่วยให้เจริญอาหาร ซุปหูฉลามแสดงถึงความมั่งมี
          "หมูหัน" แทนความบริสุทธิ์ เนื่องจาก หมูหันทำมาจากลูกหมู
          "เป็ดปักกิ่งและกุ้ง" มักเสิร์ฟทั้งตัว คือมีหัวและขาด้วย เพื่อแสดงถึงความตรบถ้วนสมบูรณ์ สีของอาหารจัดอยู่ในโทนสีแดง ซึ่งแสดงถึงความสนุกสนานและการเฉลิมฉลอง
          "นกพิราบ" ส่วนมากนิยมในประเทศจีน แสดงถึงชีวิตที่สงบสันติ การมีชีวิตที่ดี
          "ปลิงทะเล" เป็นสัญลักษณ์ถึงความไม่เห็นแก่ตัว ให้คู่แต่งงานคิดอะไรไปในทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน
          "ปลา" เสิร์ฟเพื่อให้คู่บ่าวสาวใช้ชีวิตด้วยกัน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ เพราะคำว่า "ปลา" ในภาษาจีนกลางพร้องเสียงกับคำว่า "หยู" ที่แปลว่า ล้นเหลือ
          "ผัดหมี่" นิยมเสิร์ฟเป็นเมนูสุดท้ายเพื่อแสดงถึงความมีชีวิตคู่ที่ยืนยาว
          "ของหวาน" การเสิร์ฟของหวาน เป็นการสื่อถึงความหอมหวานของชีวิตคู่สมรสใหม่

(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด; โต๊ะจีนนครปฐม : 2549, 22-23)